Botox mot depresjon?

botox1.jpg

En dose Botox kan være effektivt mot depresjon, ifølge tyske forskere.

Botox er muligens mest kjent som stoffet som sletter rynker i ansiktet og gir et yngre utseende. Nå mener tyske forskere at de har funnet nok et virkeområde for stoffet botulinumtoksin:

Som den første i sitt slag bekrefter den nye studien at det å Botox-behandle de ansiktsmusklene vi bruker når vi uttrykker følelser, reduserer symptomer på depresjon.

- Vi uttrykker følelsene våre med ansiktsutrykk, noe som igjen sender signaler til hjernen slik at følelsene blir forsterket, som igjen fører til at følelsesmusklene i ansiktet aktiveres. Dersom vi bruker botulinumtoksin på ansiktsmuskulaturen, bryter vi denne sirkelen, forteller lederen for forskerteamet, professor Tillmann Kruger, til nettidsskriftetMedscape.

Forfatterne viser til at det var kjent at personer som fikk botulinumtoksin injisert i pannen for å slette bekymringsrynkene, opplevde bedring i humøret. En tidligere kasusstudie viste at personer som fikk denne type behandlingen, opplevde at depresjonen ble redusert. Dr. Kruger og medforfatterne hans gjennomførte en randomisert, kontrollert studie om bruk av botulinumtoksin som en tilleggstilnærming ved depresjon for å bekrefte funnene i kasusstudien.

Botox mot depresjon?

30 personer med kronisk og behandlingsresistent depresjon deltok i studien. Deltakerne ble randomisert til enten én injeksjon med botulinumtoksin, eller én injeksjon med saltvann som placebo.

Primært utfallsmål var endringer i symptomene på depresjon, målt med skåringsverktøyet Hamilton Depression Rating Scale . Undersøkelsen varte i 16 uker.

Etter seks uker hadde Botox-gruppen en gjennomsnittlig reduksjon i depresjonssymptomer på 47 prosent, sammenlignet med 9,2 prosent i kontrollgruppen. De tyske forskerne fant at effekten av Botox-injeksjonen var enda større ved slutten av studien, etter 16 uker.

- Botulinumtoksin kan være en effektiv og billig tilnærming ved depresjon, mener forskerteamet med Dr. Kruger i spissen.

 

Husk å følge meg på:

Facebook: Silje Austnes: Beauty & Anti-aging

Instagram: @siljeaustnes